Magdalena Dylewicz

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu potwierdza, że firma RSW Group Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą we Wrocławiu wykonywała w ramach umowy USK/DZP/PN-230/2017, jako generalny wykonawca zadanie dotyczące: przebudowy i adaptacji wybranych pomieszczeń na potrzeby sali hybrydowej w budynku J1 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, ul. Borowska 213 zgodnie z dokumentacją projektową. W zakresie prac było wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę oraz wielobranżowe prace adaptacyjne. Wartość umowy wynosiła: 1 560 000,00 PLN brutto.

Wszystkie prace związane z przebudową i dostosowaniem pomieszczeń zostały wykonane terminowo i z należytą starannością bez zakłócania bieżącej pracy szpitala.

Możemy polecić firmę RSW Group Sp. z o.o. Sp. K., jako solidnego i kompetentnego wykonawcę.