Pracownia Hemodynamiki – Szpital w Polanicy Zdrój

 • Pracownia Hemodynamiki – Szpital w Polanicy Zdrój

Opis Inwestycji

KLIENT
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
LOKALIZACJA
ul. Jana Pawła II 2, Polanica-Zdrój, Polska
POWIERZCHNIA
100 M2
REALIZACJA
Lipiec 2019
WARTOŚĆ
Przetarg niepubliczny
GENERALNY WYKONAWCA
RSW Group Sp. z o.o. Sp. k. dla Synektik S.A.

ZAKRES PRAC

 1. Zakres budowlany przedmiotu zadania obejmował:

W ramach powyższego zadania, wraz z dostawą sprzętu wykonano wszystkie prace i roboty konieczne dla uruchomienia oraz kompletnego i prawidłowego działania Pracowni Hemodynamiki obejmujący swoim zakresem obszar pomieszczeń nr D1, D2, D3, D4, D5 I D6.

W szczególności wykonano:

 1. przygotowanie, i zatwierdzenie u Zamawiającego, dokumentacji technicznej konstrukcji wsporczych dla montażu urządzeń i wyposażenia w pomieszczeniach objętych adaptacją – zarówno wiszących jak i stojących – Zamawiający informuje, że nad i pod pomieszczeniami przeznaczonymi do modernizacji istniejącym jest ceramiczny strop gęstożebrowy typu „Ackerman” oparty na żelbetowych monolitycznych ramach (układ poprzeczny, słupy i podciągi w rozstawie co 6,00×6,00 m – projektowe charakterystyczne obciążenie użytkowe 500 daN/m2) oraz istniejące wzmocnienia pod dotychczasowe urządzenia określone na załączonych rysunkach,
 2. rozebranie istniejącego sufitu podwieszonego gładkiego (pomieszczenia D1, D2, D5) i po zakończeniu robót związanych z instalacją nowych urządzeń odtworzenie sufitu w wersji podwieszonego sufitu modułowego (np. Thermatex w odpowiedniej wersji higienicznej)
 3. wymiana oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach pracowni na oprawy energooszczędne w technologii LED (oprawy w obrębie pola operacyjnego z możliwością regulacji jasności. Pozostałe w wykonaniu zwykłym). Montaż opraw oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i sygnalizacji włączenia aparatu oraz promieniowania w ilości i standardzie zgodnym z obowiązującymi przepisami.
 4. wykonanie, i montaż, wsporczych konstrukcji wg wyżej wspomnianej dokumentacji
 5. dostosowanie istniejących instalacji zasilających dla potrzeb modernizowanej pracowni hemodynamiki, w tym:
  –       wymiana (montaż) medycznego transformatora (transformatorów) separacyjnego wraz z układem zabezpieczeń i sygnalizacji o mocy odpowiedniej dla zainstalowanego w pracowni sprzętu jednak nie mniejszej jak 10kW (w sumie),    –       wymiana zasilacza bezprzerwowego UPS na zasilacz odpowiedni do pracy zainstalowanego sprzętu,
 6. wymiana układu klimatyzacji pomieszczenia technicznego oraz montaż dodatkowego klimatyzatora w pomieszczeniu sterowni(dopuszczamy rozwiązanie w układzie multi-split dla sterowni i pom. technicznego),
 7. wymiana (demontaż, dostawa i montaż) dwóch central wentylacyjnych znajdujących się w wentylatorni obsługującej pracownie angiografii i tomografii bez wymiany automatyki i kanałów rozprowadzających zgodnie z przedstawioną w załączniku specyfikacją,
 8. zapewnienie odpowiednich warunków temperaturowych do właściwej pracy urządzeń towarzyszących umiejscowionych (serwery, ups, szafy sterownicze) w pomieszczeniu technicznym,
 9. wymianę drzwi wejściowych (przesuwnych ALU 150/200 – POM. D5) do pracowni,
 10. wymianę wykładziny podłogowej na całej powierzchni pomieszczeń – wykładzina PCV o odpowiednich parametrach przewodzenia ładunków elektrostatycznych w pomieszczeniach D2, D3, D4 i D5,
 11. dostawę wyposażenia dla sterowni,
 12. pomalowanie ścian we wszystkich pomieszczeniach wraz z odtworzeniem ich wykończenia tapetą z włókna szklanego
 13. wywóz i utylizacja odpadów powstałych w trakcie realizacji ww. robót.

Zapraszamy do odwiedzin: Otwarcie Pracowni

RSW Group jako Generalny Wykonawca odpowiedzialny za cały powyższy zakres prac dla Synektik S.A.

Referencje